Nebraska Tennis
Northwestern vs Nebraska

Apr 11, 2014 at Lincoln, Neb.
(NU Vine Street Courts)
Live Match Update

  Nebraska   Northwestern  
 
2
 
5
   

#1 SINGLES   1     2     3   Notes
#54 Raleigh Smith, Northwestern
6
7
Order of finish: 4
Dusty Boyer, Nebraska
3
5

#2 SINGLES   1     2     3   Notes
#125 Sam Shropshire, Northwestern
6
6
Order of finish: 1
Marc Herrmann, Nebraska
4
1

#3 SINGLES   1     2     3   Notes
Konrad Zieba, Northwestern
6
4
1
Order of finish: 5
Tom Blackwell, Nebraska
3
6
6

#4 SINGLES   1     2     3   Notes
Mihir Kumar, Northwestern
6
6
1
Order of finish: 6
Andrew Dzulynsky, Nebraska
3
7
0

#5 SINGLES   1     2     3   Notes
Strong Kirchheimer, Northwestern
6
7
Order of finish: 3
V. Stavropoulos, Nebraska
3
6

#6 SINGLES   1     2     3   Notes
Alex Pasareanu, Northwestern
6
6
Order of finish: 2
Brandon Videtich, Nebraska
2
4


#1 DOUBLES   1     2     3   Notes
#23 Raleigh Smith/Mihir Kumar, Northwestern
6
Order of finish: 3
Brandon Videtich/Bradford Zitsch, Nebraska
8

#2 DOUBLES   1     2     3   Notes
Konrad Zieba/Sam Shropshire, Northwestern
2
Order of finish: 1
Dusty Boyer/Marc Herrmann, Nebraska
8

#3 DOUBLES   1     2     3   Notes
Fedor Baev/Strong Kirchheimer, Northwestern
8
Order of finish: 2
Scott Elsass/Tom Blackwell, Nebraska
6


Match Notes

Generated on 4/11/2014