University of Nebraska Tennis
Northwestern vs Nebraska

Mar 10, 2013 at Lincoln, Neb.
(Nebraska Tennis Center)
Live Match Update

  Nebraska   Northwestern  
 
4
 
3
   

#1 SINGLES   1     2     3   Notes
#55 Kate Turvy, Northwestern
2
0
Order of finish: 1
#16 Mary Weatherholt, Nebraska
6
6

#2 SINGLES   1     2     3   Notes
#96 Belinda Niu, Northwestern
7
7
Order of finish: 5
Patricia Veresova, Nebraska
5
6

#3 SINGLES   1     2     3   Notes
Veronica Corning, Northwestern
3
6
6
Order of finish: 2
Stefanie Weinstein, Nebraska
6
1
0

#4 SINGLES   1     2     3   Notes
Brittany Wowchuk, Northwestern
3
6
4
Order of finish: 6
Maggy Lehmicke, Nebraska
6
4
6

#5 SINGLES   1     2     3   Notes
Alicia Barnett, Northwestern
1
6
Order of finish: 3
Janine Weinreich, Nebraska
6
7

#6 SINGLES   1     2     3   Notes
Linda Abu Mushrefova, Northwestern
7
7
Order of finish: 4
Izabella Zgierska, Nebraska
5
5


#1 DOUBLES   1     2     3   Notes
#8 Linda Abu Mushrefova/Nida Hamilton, Northwestern
6
Order of finish: 3
#13 Mary Weatherholt/Patricia Veresova, Nebraska
8

#2 DOUBLES   1     2     3   Notes
Veronica Corning/Alicia Barnett, Northwestern
5
Order of finish: 2
Stefanie Weinstein/Janine Weinreich, Nebraska
8

#3 DOUBLES   1     2     3   Notes
Belinda Niu/Kate Turvy, Northwestern
8
Order of finish: 1
Izabella Zgierska/Maggy Lehmicke, Nebraska
0


Match Notes

Generated on 3/10/2013